Kategori Arşivleri: Endemik Türler

Endemik, kelime anlamı olarak yetişme alanı sınırlı olan, sadece bir bölge ya da yörede görülen bitkiler anlamına gelir. Her ne kadar mantarlar bitki sayılmasa da özel mantar türlerini (Makromantarları) ele almak ve tanımlayıp tanıtımını yapmak için endemik türler kategorisi altında değerlendirmeyi uygun gördük.
Başta Türkiye’nin endemik makromantar türleri olmak üzere, dünyadaki endemik makromantar türleri hakkında da makalelere yer vermeyi plânlıyoruz.