Mantar Yetiştiriciliği

Kültür Mantarı

Dünya’da Kültür Mantarı Üretimi

Dünya’da yaklaşık 20 adet makromantar türünün kültür altında yetiştiriciği yapılmakta olup bunların başında Agaricus türleri (çayır mantarları) ve Pleurotus türleri (Kavak, Kayın mantarları), Lentinus ododes, Volvariella volvaceae türleri gelir. Dünyada ve yurdumuzda Agaricus bisporus türü en çok yetiştirilen makromantardır.

Avrupa’daki Üretim Miktarları

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Dünya toplam kültür mantarı üretimi 3,5 milyon ton olup, bunun % 29’u Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından üretilmektedir. Mutlak değer olarak ise Avrupa Birliği’nin kültür mantarı üretimi 1,1 milyon tondur.  Hollanda ise tek başına Avrupa Birliği kültür mantarı toplam üretiminin 1/4’ünü üretmektedir. Hollanda’yı Polonya, Fransa, İspanya ve İtalya takip etmektedir.  Hollanda Avrupadaki en büyük üretici olması yanında en önemli ihracatçı ülke durumundadır ve üretiminin %90’ını ihraç etmektedir.

Türkiye’deki Durum

Türkiye’de kültür mantarı üretiminin gelişim sürecine bakıldığında yıllık üretim miktarı 1973 yılında 80 ton, 1983 yılında 1400 ton, 1995 yılında 7.728 ton ve 2005 yılında yaklaşık 40 bin tondur.  2010 yılında ise yıllık üretim 65 bin tona ulaşmıştır. Dolayısıyla Türkiye kültür mantarı üretimi son 5 yılda yaklaşık %62 artmıştır. Buna göre Türkiye’nin kültür mantarı üretimi bakımından dünya üretimindeki payı yaklaşık %2 iken, Avrupa Birliği üretimine göre payı yaklaşık % 6 kadardır.

Yine ülkemizde kültür mantarı tüketim durumuna bakıldığında ise halen yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Türkiye’de kişi başına yıllık mantar tüketimi 0,9 kg iken Avrupa Birliği ülkelerinde ise 3 kg kadardır.

1986 yılı Dünya kültür mantarı üretimine ait veriler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tür

Üretim (100 ton)

%

Agaricus bisporus

1227

56.2

Lentinus edodes

314

14.4

Volvariella volvaceae

178

8.2

Pleurotus spp.

169

7.7

Auricularia

119

5.5

Flammulina velutipes

100

4.6

Tremella fuciformis

40

1.8

Pholiota nameko

25

1.1

Diğerleri

10

0.5

TOPLAM

2182

100.0

Mantar Yetiştiriciliği” te bir düşünce

  1. Pingback: Mantar Sezonu İçin Uzman Uyarılarına Dikkat | www.mantarlaralemi.com - Mantar Uzmanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir