Kategori Arşivleri: Endemik Türler

Endemik, kelime anlamı olarak yetişme alanı sınırlı olan, sadece bir bölge ya da yörede görülen bitkiler anlamına gelir. Her ne kadar mantarlar bitki sayılmasa da özel mantar türlerini (Makromantarları) ele almak ve tanımlayıp tanıtımını yapmak için endemik türler kategorisi altında değerlendirmeyi uygun gördük.
Başta Türkiye’nin endemik makromantar türleri olmak üzere, dünyadaki endemik makromantar türleri hakkında da makalelere yer vermeyi plânlıyoruz.

Marasmius castaneophilus

Kestane Mantarı

Marasmius castaneophilus Yeni Bir Tür [Türkiye’nin Endemik Mantarları]: Kestane Mantarı Bu mantar, kestanenin dış kabuğunda yetişiyor. Türkiye’de yeni keşfedilen bu mantar türüne, İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ beldesindeki kestane ormanında rastlandı. Dünyada ilk defa görülen bir mantar olduğu kaydedilen mantara kestane bitkisinin dış kabuğunda yetiştiği için keşfeden Türk bilim adamları heyeti tarafından ‘Marasmius Castaneophilus‘ ismi verilmiş. […]

Morchella anatolica

Morchella anatolica Türkiye’nin Endemik Mantar Türlerinden Morchella anatolica Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Elmalı Köyü kanyonunda, Muğla Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri (Prof. Dr. Mustafa Işıloğlu, Dr. Hakan Allı) tarafından keşfedilen ve ilk defa bu yörede rastlanan bu mantar Morchella anatolica olarak isimlendirilmiştir.